Światowa pandemia wirusa SARS-COV-2 jest bez wątpienia czasem próby dla całego świata – w szczególności dla branży medycznej. Z oczywistych względów to głównie na jej barkach spoczywa ciężar walki z nową chorobą. Zwycięstwo nad niebezpiecznym mikrobem może zapewnić tylko współdziałanie wszystkich specjalistów od ochrony zdrowia, a jedną z najważniejszych ról na froncie walki z koronawirusem pełnią (obok lekarzy) specjaliści od dezynfekcji i higieny.

Tylko utrzymanie odpowiedniego poziomu sterylności umożliwi powstrzymanie rozprzestrzeniania się SARS-COV-2. Pozwoli to zmniejszyć liczbę chorych i ograniczy koszty społeczne i gospodarcze globalnego kryzysu zdrowotnego.

Oprócz oczywistej dla każdego konieczności odkażania rąk, ubrań, narzędzi i wyposażenia gabinetów, warto też pamiętać o dezynfekcji pomieszczeń. Najlepszym znanym obecnie sposobem higienizacji wnętrz jest naświetlanie światłem ultrafioletowym (UV-C) przez specjalne lampy.

Lampy dezynfekujące – zasada działania

Lampy dezynfekujące (nazywane też bakteriobójczymi) pozwalają wykorzystać szczególne właściwości krótkofalowego światła UV (UV-C).

Promieniowanie UV-C to część pasma promieniowania ultrafioletowego o długości fali 100 – 280 nm. Światło to jest niewidoczne dla człowieka. W naturze w całości pochłania je ziemska atmosfera, dlatego  nie dociera ono do powierzchni naszej planety. Od dawna człowiek potrafi je jednak wytwarzać w sposób sztuczny i stosować do swoich celów. Jednym z nich jest dezynfekcja; światło UV-C ma bowiem silne właściwości biobójcze.

Własności krótkofalowego promieniowania ultrafioletowego

Długofalowe światło ultrafioletowe UV-B (280 – 315 nm) i UV-A (315 – 380 nm), będące częścią światła słonecznego, szkodzi jedynie w nadmiarze. Tymczasem nawet niewielka ilość UV-C uszkadza materiał genetyczny każdego organizmu żywego. Promieniowanie to niszczy łańcuchy DNA i RNA, doprowadzając do ich rozpadu i natychmiastowej śmierci każdego drobnoustroju, w tym oczywiście wirusa SARS-COV-2.

Lampa UV-C jest niezwykle silnym i szybkim środkiem dezynfekującym. Jej stosowanie wymaga jednak zachowania szczególnej ostrożności. Wytwarzane przez nią promieniowanie jest niebezpieczne również dla człowieka. Naświetlenie krótkofalowym światłem ultafioletowym może (w zależności od czasu ekspozycji i dawki pochłoniętego promieniowania) doprowadzić do:

 • oparzeń skóry i oczu,
 • zapalenia spojówki i rogówki,
 • zmian nowotworowych.

Skutkiem ubocznym działania lampy dezynfekującej jest także wytworzenie pewnych ilości ozonu – szkodliwej dla zdrowia odmiany alotropowej tlenu.

Jak bezpiecznie korzystać z lamp dezynfekcyjnych?

Sterylizacja pomieszczenia za pomocą lampy UV-C wymaga więc zachowania zasad BHP.

 • W dezynfekowanym pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie, zwierzęta ani nawet rośliny.
 • W przypadku pilnej konieczności wejścia do naświetlanego pokoju, należy stosować środki ochrony osobistej (ubranie robocze z długim rękawem, rękawiczki ochronne, przyłbicę lub gogle na oczy, nakrycie głowy).
 • Dobór lampy o właściwej mocy, tak, aby uniknąć stosowania większej ilości UV-C, niż rzeczywiście potrzebna.
 • Natężenie promieniowania na powierzchni naświetlanej, podane w instrukcji obsługi przez producenta, wyliczone jest zazwyczaj dla odległości 1 m od źródła światła. Powierzchnie położone dalej otrzymają mniejszą dawkę energii (maleje wraz z kwadratem odległości), a bliższe oczywiście odpowiednio większą.
 • Bezpieczne lampy UV-C powinny posiadać:
 • Włącznik i wyłącznik czasowy, lub możliwość uruchamiania zdalnego (pilot),
 • Instrukcję obsługi i konserwacji (których należy bezwględnie przestrzegać),
 • Niezbędne certyfikaty skuteczności.
 • Po zakończeniu sterylizacji pomieszczenie należy dokładnie wywietrzyć.

Przestrzeganie wymienionych zasad BHP gwarantuje bezpieczne korzystanie z niebywałych możliwości dezynfekcyjnych lamp UV-C w każdym pomieszczeniu.

Gdzie można stosować lampy dezynfekcyjne?

Miejsca, gdzie lampy bakteriobójcze sprawdzą się szczególnie dobrze, to:

 • Placówki medyczne – dezynfekcja sal operacyjnych, korytarzy, gabinetów zabiegowych i lekarskich, itp.
 • Placówki handlowo – usługowe – dezynfekcja sal sprzedaży i często dotykanych powierzchni (np. lady sklepowe, półki).
 • Transport publiczny – odkażanie wnętrz pojazdów oraz dworców.
 • Sektor beauty i fitness – dezynfekcja wnętrz i wyposażenia salonów kosmetycznych, fryzjerskich i siłowni.

Dostępne na rynku lampy dezynfekcyjne

Możemy wyróżnić następujące rodzaje lamp bakteriobójczych UV-C:

 • przepływowe – ten typ lamp zawiera zamknięty w specjalnej, bardzo szczelnej obudowie promiennik oraz zespół wentylatorów. Zasysają one powietrze, które jest dezynfekowane za pomocą krótkofalowego światła ultrafioletowego wewnątrz urządzenia. Dzięki takiej konstrukcji możo ono pracować w obecności ludzi (światło nie ucieka poza obudowę), nie jest jednak w stanie sterylizować ścian i wyposażenia pomieszczenia.
 • bezpośredniego działania – jak sugeruje nazwa, promiennik jest odsłonięty. Wytwarzane przez aparat promieniowanie rozchodzi się po całym wnętrzu. Po włączeniu urządzenia zdezynfekowane zostaje zarówno powietrze, jak i wszystkie powierzchnie; w czasie naświetlania pomieszczenia nie mogą w nim przebywać ludzie.
 • dwufunkcyjne – Lampy pracujące w obu trybach: przepływowym i bezpośredniego działania. W zależności od potrzeb przełącza się je z jednego do drugiego trybu.

Źródło: medikapoland.pl/pl/content/151-lampa-uv-c-bakteriobojcza